Kjersti Grøn Stub, osteopat og fysioterapeut
Har erfaring fra flere private institutter i Oslo, Røde Kors Klinikken, Glittreklinikken, Frambu – senter for sjeldne funksjonshemninger, samt Kysthospitalet i Stavern.

 

 

Kjersti Grøn Stub, osteopat og fysioterapeut
Har erfaring fra flere private institutter i Oslo, Røde Kors Klinikken, Glittreklinikken, Frambu – senter for sjeldne funksjonshemninger, samt Kysthospitalet i Stavern.

 

Sven Richard Haugvik - allmennlege/fastlege og akupunktør

Fastlege; spesialist i allmennmedisin, helsestasjonslege, sertifisert akupunktør NAFO, turnuslegeveileder i Larvik kommune, universitetslektor ved UiO. Vårt legesenter er således tilknyttet det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO). Allmennlege siden 1987, helsesjef og kombilege i 10 år før etableringen i Larvik. Grunnlegger av «Nordbyen Legesenter Haugvik» i 1997 og gründer for Samhandlingskonseptet Helsenordbyen av 2009. Sterkt engasjert i fremme av FLOs (FastLegeOrdningens) fortreffelighet for pasientene og konstaterer at Samhandling må bli vårt mantra.

Ta kontakt med Sven Richard

 

 

Thomas Rolfsen - allmennlege/fastlege

Fastlege siden september 2008. Spesialist i allmennmedisin fra juli 2012. Overtok pasientliste etter Hans Kristian Andresen/Nils Olav Hunstad. Cand. med fra Universitetet i Tromsø 2004. Erfaring fra allmennpraksis i Kvinesdal 2006-2007. Ass.lege i psykiatri ved Sørlandet sykehus 2007-2008 og Psykiatrien i Vestfold sommeren 2008.

Ta kontakt med Thomas

 

 

Morten Waldvogel-Rønning - allmennlege/fastlege

Fastlegevikar fra september 2013, fastlege fra juli 2014, helsestasjonslege ved Mesterfjellet familiesenter. Cand. med fra Universitetet i Oslo 2005, lege i spesialisering ved Sykehuset i Vestfold 2007 - 2012, konst. overlege ved lungeavdelingen, Sykehuset i Vestfold 2012 - 2014.

 

Kontoret kan nås på helsenordbyen.allmenn(at)gmail.com (ikke for sensitiv informasjon, timebestilling mm.)

Hilde Sundberg - psykologspesialist

Avtalepraksis med trygderefusjon. Utdannet psykolog 1998 ved Universitetet i Oslo. Erfaring fra pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUPA), DPS rehabiliteringspoliklinikk for voksne, og døgnpost for voksne. Spesialitet i klinisk barne- og ungdomspsykologi fra 2006. Praksisen ble startet i 2009. Inntak etter henvisning fra lege. Tar inn barn og ungdom under 18 år. Utredning og behandling (blant annet kognitiv terapi og emosjonsfokusert terapi).

Ta kontakt med Hilde

 

 

Trond Støvland - fysioterapeut

Utdannet ved Fontys International Hogeschoolen i Nederland. Autorisert fysioterapeut vår 2004, samt høyskole utdannet i idrettsfag. Erfaring fra Ullevål Universitetsykehus, Kysthospitalet i Stavern og private fysikalske institutter i Vestfold.
Spesialfelt:
SET/Redcord terapeut (tidligere terapimaster) – slynge behandling. Kinesio - taping terapeut (muskel, mobilisering av ledd og lymfødem taping). Medisinsk trenings terapi (MTT), kreft og fysisk aktivtet, lunge fysioterapi og fysioterapi geriatrien/eldre. Undersøker og behandler muskel- og skjelett plager, ortopediske, nevrologiske, akutte og kroniske lidelser, idrettskader, og diverse andre diagnosegrupper. Veiledning av hjemmetrening og rådgivning av arbeidssituasjon.
Utfører såletilpasning til sko med Formthotics såler med oppvarmet spesialsystem. Til sko under diverse aktivitet/trening, daglig bruk,pen sko og ved arbeid/vernesko mm. Sålene kan byttes fra sko til sko. Bruker speilkasse under undersøkelse med spesialtester og spesial tilpasset formthothic varmesystem for å forme de individuelle sålene.
Tar imot pasienter i alle aldersgrupper, individuell-, gruppe og hjemme behandling, Utføres ved Helse Nordbyen ,private hjem, helsesesenter/institusjoner og ved bedrifter. I tillegg utfører jeg akupunktur behandling i meridian og trigger/smerte punkter.

Baard Celius-Hansen - fysioterapeut / Gestalt psykoterapeut
Utdannet fysioterapeut fra Høgskolen i Oslo 1997. Utdannet gestalt psykoterapeut fra Norsk Gestalt Institutt i Oslo 2002. Erfaring fra ortopedisk og nevrologisk avdeling Rikshospitalet og Harstad sykehus.
Kvinnehelse, spesielt bekkenplager i svangerskapet.
Lang erfaring med nakkesmerter, hodepine og svimmelhet. Triggerpunkt behandling.
Spesialfelt:
  • OMI (ortopedisk medisin), det vil si manuelle behandlingsmetoder.
  • Psykosomatikk.
  • Akutte og kroniske lidelser.
  • Idrettsskader.

Spesialsykepleier

Trond Støvland - fysioterapeut/akupunktør
Utdannet ved Fontys International Hogeschoolen i Eindhoven, Nederland, autorisert fysioterapeut i 2004. Erfaring fra Ullevål Universitetsykehus, Kysthospitalet i Stavern og private fysikalske institutter i Vestfold Spesialfelt: Redcord-terapeut (tidligere terapimaster) – slynge behandling. Utfører Kinesio-taping. Behandler muskel og skjellettplager, idrettskader, ortopediske, akutte og kroniske lidelser og diverse andre diagnose grupper. Tar imot pasienter i alle aldersgrupper. Individuell-, gruppe- og hjemmebehandling. Akupunkturbehandler.

Ta kontakt med Trond

 Sven Richard Haugvik - allmennlege/fastlege og akupunktør
Bruken av akupunktur er økende i vestlige land. Om lag 4 % av befolkningen benytter akupunktur hvert år. Også leger viser økende interesse for akupunktur som supplement til konvensjonell behandling. Legeforeningen har utarbeidet egne retningslinjer for faglig forsvarlig bruk av akupunktur. WHO har utarbeidet retningslinjer for hvilke lidelser akupunktur kan benyttes på. Effekten av slik behandling mot muskel- og skjelettsykdommer, migrene, tensjonshodepine, kvalme m.fl. er dokumentert. Studier viser at akupunktur er velegnet som en av flere behandlingsformer i allmennpraksis. Legenes erfaring med at tre av fire pasienter har effekt av behandlingen, samsvarer i flere studier. Dr. Haugvik har en 3-årig deltidsutdanning fra NORDISK AKUPUNKTURSKOLE (NAHS) avd. av China Beijing International Acupuncture Training Centre.

Ta kontakt med Sven Richard

 

Fotterapeut

Åpningstid leger

Dr. Haugvik: 8:00 – 15:00 mandag - onsdag, halv dag torsdag og fredag.

Dr. Rolfsen: 8:00 – 15:00 mandag, torsdag og fredag. Halv dag tirsdag

Dr. Waldvogel Rønning: 8:00 – 15:00 tirsdag, torsdag og fredag. Onsdag 8:00 - 13:00

 

Ubetjent telefon 12:00-13:00

Ved akutt øyeblikelig hjelp ring "113", eller Larvik Legevakt: 116117

Velkommen til Helsenordbyen

Helsenordbyen samler flere helsebedrifter under et tak i Fagerliveien 2 i Larvik.

Åpningstider 08:00 - 15:00 man - fre

 

helsenorge.no

Helsenorge.no er Helsedirektoratets tjeneste. Her finner du en rekke helserelaterte tjenester, bl.a din kjernejournal, oversikt over resepter samt en rekke helserelaterte tjenester.

Innlogging til helsenorge.no

Nyheter


tirsdag, 09 april 2019 17:22
fredag, 03 november 2017 18:36
tirsdag, 20 desember 2016 00:22
fredag, 05 oktober 2012 12:06

Helse Nordbyen / Gamle Kongevei 43 / 3269 Larvik / Tlf: 33 13 90 50 / Faks: 33 13 90 51