Om oss

"Sammen for god helse"

Samhandling er definert som helse- og omsorgstjenestenes evne både til oppgavefordeling seg imellom for å nå et felles mål, og evnen til å gjennomføre oppgavene på en koordinert og rasjonell måte.

I Helse Nordbyen er dette siden 2008 blitt en virkelighet med et helhetlig helsetilbud for befolkningen I Larvik.

Helse Nordbyen består av ulike aktører i et medisinsk samlingssenter hvor pasientene møter tverrfaglig kompetanse.

Vi ønsker at forebygging og behandling hos oss skal ta utgangspunkt i respekten for det enkelte mennesket. Perspektivet innebærer at det er den enkeltes behov for hjelp som settes i sentrum. Behandlingen skal være tilpasset deretter. Vi prøver å levere tjenester som er lett tilgjengelige, helhetlige og sammenhengende.

Det er et mål at pasienter og brukere møter en helhetlig helsetjeneste, uansett hvem de møter.

Satsingsområder ved Helse Nordbyen er eldremedisin, lindrende behandling, fysikalsk medisin, rehabilitering, trygdemedisin, mental svikt, innvandrermedisin, psykiske lidelser, og sårbehandling.

Helse Nordbyen består av allmennleger, psykolog, fysioterapeuter, osteopat, sårsykepleier, fotterapeut, allergiklinikk og vaksinasjonsenhet.

 

 

helsenorge.no

Helsenorge.no er Helsedirektoratets tjeneste. Her finner du en rekke helserelaterte tjenester, bl.a din kjernejournal, oversikt over resepter samt en rekke helserelaterte tjenester.

Innlogging til helsenorge.no

Nyheter


tirsdag, 09 april 2019 17:22
fredag, 03 november 2017 18:36
tirsdag, 20 desember 2016 00:22
fredag, 05 oktober 2012 12:06

Helse Nordbyen / Gamle Kongevei 43 / 3269 Larvik / Tlf: 33 13 90 50 / Faks: 33 13 90 51