ABC for legebesøket

ABC FOR LEGEBESØKET:

Trenger du legehjelp er du i en sårbar posisjon og hvis du føler at legen din ikke skjønner deg eller samarbeider slik du synes er fornuftig, kan lege-pasientforholdet være vanskelig for begge parter. De fleste klager på leger går som regel på kommunikasjons-problemer og uoverensstemmelser som kunne vært unngått hvis samarbeidet var bedre.

Her presenteres 10 råd for pasienter som vil få det beste ut av sin fastlege:

1. Vær presis og hold avtaler!
Du ønsker at legen din skal være presis og holde det han lover til avtalt tid. Det er da også rimelig at du gjør din del. Møt presis og følg de råd legen gir deg. Hvis du er uenig må du ta det opp med legen i stedet for å ignorere rådene.

2. Bestem deg på forhånd for hva som er viktigste grunn for legebesøket!
Det kan være vanskelig å få tid og oversikt nok hvis du har 5 forskjellige problemer som legen skal løse. Fortell legen at du har flere plager som du vil diskutere. Ta opp det viktigste først. Skriv gjerne en liste. Gå heller en gang til. Det er sjelden nok tid til mer enn 1-2 problemstillinger pr konsultasjon (15 minutter) Av og til tar en problemstilling mange konsultasjoner.

3. Legen er ikke tankeleser, fortell hva du virkelig vil ha hjelp til!
Kvier du deg for å ta opp ting med legen din? Legen kan ikke skjønne at du er redd for en kjønnssykdom hvis du ikke sier det. 

4. Ta med assistanse hvis nødvendig!
Noen ganger kan det være vrient å få med seg alt legen sier og skjønne all informasjon man får i løpet av en legetime. Det kan være lettere å få frem det du vil si og huske det legen sier hvis du har med deg en du kjenner godt. 

5. Ha oversikt over medisiner og dosering, skriv det ned om nødvendig!
Grunnen til at en medisin ikke virker som legen vil kan være at du ikke har fått med deg hvilken dose som er den korrekte og hvilke medisiner du skal slutte med og begynne med. Be om en utskrift av legemiddellisten din før du går.

6. Ha orden i papirene!
Sykmeldinger, resepter, brev og attester; alt kan bli et uoversiktlig rot for deg som ikke har litt system i sakene. Det er ergerlig å måtte be legen om å fylle ut nye skjemaer fordi dine er blitt borte. Sett papirene i en perm eller en egen mappe.

7. Leger tåler å høre din mening!
Hvis du er uenig eller synes legen ikke har gjort det du synes han skulle er det lov å si ifra! Kanskje det hele beror på en misforståelse? På samme måte er det hyggelig for legen å høre det hvis du er fornøyd med behandlingen.

8. Søk informasjon selv!
Legen har som regel ikke tid til å lete opp informasjon til alle sine pasienter. Bruk de mulighetene du har til å selv finne informasjon om sykdommen din; på internett, i aviser, hos andre med samme plager, hos pasientforeninger og i oppslagsverk. Hvis du lurer på noe kan du be legen din vurdere kvaliteten og gyldigheten av de opplysningene du har tilgjengelig.

9. Husk at legen ikke alltid har rett, men alle leger har en samvittighet!
Legen din må selv vurdere om han kan stå inne for en behandling eller for eksempel en sykmelding eller en trygdesøknad. Legen kan ikke tvinges til å gjøre noe han ikke synes er riktig, men det er lov å diskutere hvorfor dere er uenige. Imidlertid har du ingen forpliktelse til å være enig i legens vurderinger. Noen ganger må både pasient og lege inngå kompromiss for å komme frem til en akseptabel løsning.

10. Ikke vær redd for å ”plage” legen med dine problemer!
Selv små problemer kan gi store plager og noen ganger kan legen enkelt fortelle deg hva diagnosen er, hva behandlingen er og dermed fjerne problemet. Det er bedre å gå en gang ekstra til legen enn å engste seg over lang tid for at det skal være noe farlig. 

Second opinion?
Fastlegeordningen innebærer en fast legekontakt for alle nordmenn som ønsker det. Du har allikevel rett til å skifte lege eller å få en ”second opinion” hvis det er nødvendig. Imidlertid skal ordningen ideelt sett bidra til at du over tid utvikler et bekjentskap med legen din som gjør det enklere for deg å være pasient fordi legen din kjenner deg godt.

(Hentet fra www.vestmed.no, brukt med godkjenning)

helsenorge.no

Helsenorge.no er Helsedirektoratets tjeneste. Her finner du en rekke helserelaterte tjenester, bl.a din kjernejournal, oversikt over resepter samt en rekke helserelaterte tjenester.

Innlogging til helsenorge.no

Nyheter


tirsdag, 09 april 2019 17:22
fredag, 03 november 2017 18:36
tirsdag, 20 desember 2016 00:22
fredag, 05 oktober 2012 12:06

Helse Nordbyen / Gamle Kongevei 43 / 3269 Larvik / Tlf: 33 13 90 50 / Faks: 33 13 90 51