Anna Polak blir vårt nye tilskudd som allmennlege i spesialisering. Hun har tidligere erfaring som lege ved indremedisinsk og psykiatrisk avdeling, og forsker i hudsykdommer.
Fra 2015 legevaktslege ved Larvik legevakt. I 2018 konstituert legevaktsoverlege, samt arbeid innenfor migrasjonshelsetjeneste og fengselshelsetjeneste i Larvik kommune. Fra 2019 kombinert stilling som legevaktslege og tilsynslege på avklaringsavdeling Larvik Helsehus.

Cand. med fra Medical University of Silesia i Katowice 2012. Offentlig godkjent allmennlege i 2017.

Vi gleder oss til fortsettelsen