Anna Polak startet juni 2020 som ALIS hos oss og ble så fenget av allmennmedisinat hun rett og slett valgte bli fastlege hos oss. Hun begynte i januar 2021.
Hun har tidligere erfaring som lege ved indremedisinsk og psykiatrisk avdeling, og forsker i hudsykdommer. Fra 2015 legevaktslege ved Larvik legevakt. I 2018 konstituert legevaktsoverlege, samt arbeid innenfor migrasjonshelsetjeneste og fengselshelsetjeneste i Larvik kommune. Fra 2019 kombinert stilling som legevaktslege og tilsynslege på avklaringsavdeling Larvik Helsehus.
Cand. med fra Medical University of Silesia i Katowice 2012. Offentlig godkjent allmennlege i 2017.