Vi har nå 3 ledige kontoer med eget inngangsparti.
Felles venterom, toalett, garderobe, spiserom og fellesareal utenfor kontorene.

Kontorareal: Hvert av de 3 kontorene er ca 18m2.
Til nå brukt av 2 fysioterapeuter og en osteopat.

Vi er fleksible på leie ved nyetableringer og har tidligere levert opptrappingsplan for leie.

Er du interessert i å vite mer om lokalene?
Ta kontakt på 33 13 90 50.