I påvente av fast “skipper” for Waldvogel-Rønnings pasienter så vikarierer dr. Omar Ali Mohamoud alle dager frem til midten av juli, trolig helt til 1.9. Løsning etter det er foreløpig ikke avklart med Larvik kommune.