Fra 1.septembere det veldig gledelig at vi har fått en litt mer permanent løsning for dere som var pasienter av dr. Waldvogel-Rønning.
Karoline Kaldhussæter står som fastlege for listen og arbeider 4 dager i uken.
Sammen med seg har hun ALIS (AllmennLege I Spesialisering) Maren Kristine Stensrud Helgerud som deler avsvaret for pasientene. Denne løsningen vil være inntil videre.