Vikar på ledig liste ved Nordbyen Legesenter
Fra 1.1.22 til 31.3.22: Simon Moradi.
Fra 1.3.22 oppstart for Heidi Hurulin i 80% fast stilling som fastlege, foreløpig i 2 år. Hun kan ikke dekke hele listen. Larvik kommune og legesenteret arbeider med løsning for dette.