Ferie for Nordbyen legesenters leger sommeren 2022

Haugvik uke 27-29. (Også borte 2 uker fra 26.5)
Rolfsen uke 27-30
Hurulin uke 28-30
Moradi og Polak arbeider gjennom sommeren 2022

NB! Viktig å bestille medisiner i god tid hos din fastlege