Trenger du psykolog? Vi tar oss god tid til å lytte til deg og dine behov.

Inntak etter henvisning fra lege. Tar inn barn og ungdom under 18 år. Utredning og behandling (blant annet kognitiv terapi og emosjonsfokusert terapi).

Psykologer

Hilde Sundberg
Psykologspesialist

Avtalepraksis for barn og ungdom, med trygderefusjon. Utdannet psykolog 1998 ved Universitetet i Oslo. Erfaring fra pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUPA), DPS rehabiliteringspoliklinikk for voksne, og døgnpost for voksne. Spesialitet i klinisk barne- og ungdomspsykologi fra 2006. Praksisen ble startet i 2009. Inntak etter henvisning fra lege, psykolog eller barnevernstjeneste. Tar inn barn og ungdom under 18 år. Utredning og behandling. Forsøker å benytte arbeidsmåter tilpasset pasientenes ønsker og behov.

Tlf 90 89 34 06

Tone Hansen
Psykolog

Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen i 2006, men før jeg ble psykolog har jeg studert og arbeidet i inn og utland blant annet som lærer. Som psykolog har jeg vært opptatt av å løfte frem iboende ressurser for å mestre egen livssituasjon og bruke bevisstheten aktivt for å støtte opp under eget liv.

Jeg har en særlig interesse for klinisk helsepsykologi, søvn og positiv psykologi og anvender kognitive teknikker i mitt psykologiske arbeid. I privatpraksisen tar jeg imot pasienter med ulike utfordringer. Det er imidlertid kreftpasienter og deres pårørende, samt andre som strever psykisk grunnet fysisk sykdom dette tilbudet i hovedsak retter seg inn mot.

Jeg kan være en samtalepart i trygge omgivelser der en kan sette ord på og bearbeide vanskelige følelser i forbindelse med somatisk sykdom, og få hjelp til mestringsstrategier for å håndtere en endret hverdag.

Privat praksisen er åpen på ettermiddag mandag til fredag. Jeg har ingen refusjonsrett. Du trenger ingen henvisning. Ønsker du å bestille time kan du ringe meg på telefon eller se min hjemmeside.

Tlf 973 00 776