Coronaviruset

Coronaviruset2020-03-18T11:36:20+01:00

Informasjon til alle pasienter

Av hensyn til verdens smittesituasjon og vår arbeidssituasjon ønsker vi primært at alle problemstillinger rundt smitte, spørsmål om sykemeldinger o.l rettes oss på helsenorge.no som e-konsultasjon.

Planlagte timer bør i stor grad også utgå eller vurderes med streng indikasjon om timer er nødvendig.

Følg ellers fhi.no eller helsenorge.no for oppdater informasjon

Information for all patients

Er du forkjølet og redd for at du kan være smittet va det nye coronaviruset (SARS-CoV-2)?

Det er viktig at du ikke møter opp i luka uten avtale. Vi ber om at du da kontakter oss på telefon, internett seller SMS først. Dette av hensyn til de andre pasientene og personalet. 

Do you have a cold and are afraid that you could be infected by the new coronavirus (SARS-Cov-2)?

Please do not show up without an appointment.

To protect other patients and stated, we kindly ask you to contact us by phone, internet or text message prior to arrival.

Kontakt oss /
Contact us:

33139050

Se oppdaterte karanteneråd

Koronasjekk

Lurer du på hva du skal gjøre hvis du frykter [...]