Akupunktur

Trond Støvland - fysioterapeut/akupunktør
Utdannet ved Fontys International Hogeschoolen i Eindhoven, Nederland, autorisert fysioterapeut i 2004. Erfaring fra Ullevål Universitetsykehus, Kysthospitalet i Stavern og private fysikalske institutter i Vestfold Spesialfelt: Redcord-terapeut (tidligere terapimaster) – slynge behandling. Utfører Kinesio-taping. Behandler muskel og skjellettplager, idrettskader, ortopediske, akutte og kroniske lidelser og diverse andre diagnose grupper. Tar imot pasienter i alle aldersgrupper. Individuell-, gruppe- og hjemmebehandling. Akupunkturbehandler.

Ta kontakt med Trond

 Sven Richard Haugvik - allmennlege/fastlege og akupunktør
Bruken av akupunktur er økende i vestlige land. Om lag 4 % av befolkningen benytter akupunktur hvert år. Også leger viser økende interesse for akupunktur som supplement til konvensjonell behandling. Legeforeningen har utarbeidet egne retningslinjer for faglig forsvarlig bruk av akupunktur. WHO har utarbeidet retningslinjer for hvilke lidelser akupunktur kan benyttes på. Effekten av slik behandling mot muskel- og skjelettsykdommer, migrene, tensjonshodepine, kvalme m.fl. er dokumentert. Studier viser at akupunktur er velegnet som en av flere behandlingsformer i allmennpraksis. Legenes erfaring med at tre av fire pasienter har effekt av behandlingen, samsvarer i flere studier. Dr. Haugvik har en 3-årig deltidsutdanning fra NORDISK AKUPUNKTURSKOLE (NAHS) avd. av China Beijing International Acupuncture Training Centre.

Ta kontakt med Sven Richard

 

helsenorge.no

Helsenorge.no er Helsedirektoratets tjeneste. Her finner du en rekke helserelaterte tjenester, bl.a din kjernejournal, oversikt over resepter samt en rekke helserelaterte tjenester.

Innlogging til helsenorge.no

Nyheter


tirsdag, 09 april 2019 17:22
fredag, 03 november 2017 18:36
tirsdag, 20 desember 2016 00:22
fredag, 05 oktober 2012 12:06

Helse Nordbyen / Gamle Kongevei 43 / 3269 Larvik / Tlf: 33 13 90 50 / Faks: 33 13 90 51