Osteoporoseklinikken OSPO ved Helsenordbyen utfører:

– helsevesenets beste beintetthetsmåling med DXA-maskin- rådgivning av sykepleier/lege- tilbakemelding med råd om forebygging/behandling til fastlege (henviser)
Kort ventetid
Pris: 850 kr

Ansatte

Sven Richard Haugvik
Fastlege

Allmennlege autorisert 1987. Fastlege siden ordningen startet i 2001.

Spesialist i allmennmedisin, offshore-petroleumslege, sertifisert akupunktør NAFO, medisinerstudentveileder som lektor v. UiO, har kompetanse med ultralyd og DXA (beintetthetsmålinger).

Tlf 33 13 90 50
Helsenorge

Hanne Marie Røed 
Allmennlege i spesialisering

Sykemeldt/permisjon til 1.5.25

Arbeidet i allmennpraksis siden 2022.
Cand. med. fra Universitetet i Bergen 2019 med praksis ved Stavanger Universitetssjukehus og Haukeland Universitetssykehus.

Tidligere erfaring:
LIS1 ved Stord sjukehus og Tysnes legekontor 2021-2022.
LIS i Psykiatri i Helse Bergen 2020.
Tidligere jobbet på sykehusapotek og sykehjem.

Tlf 33 13 90 50

Helsenorge

Hanne Lund Kalvik
Sykepleier

-sykepleier med spesialutdanning i anestesi, helseledelse og kommunikasjon /kompetanseutvikling.
Jobber nå med:

– Aclastabehandling / osteoporose
– Reisevaksiner

Tlf 33 13 90 50

Helsenorge