Larvik Vaksineklinikk

Larvik Vaksineklinikk er lokalisert på HelseNordbyen og drives av lege og sykepleier. Vi tilbyr de fleste vaksiner samt reisemedisinsk rådgivning. Vi har god kompetanse innen reise- og tropemedisin både gjennom egne erfaringer og deltakelse på flere internasjonale kongresser.

Vi har autorisasjon til å utstede gulfebersertifikat.

Kontakt oss på telefon 97189784