Larvik Vaksineklinikk

Larvik Vaksineklinikk er lokalisert på HelseNordbyen og drives av lege og sykepleier. Vi tilbyr de fleste vaksiner samt reisemedisinsk rådgivning. Vi har god kompetanse innen reise- og tropemedisin både gjennom egne erfaringer og deltakelse på flere internasjonale kongresser.

Vi har autorisasjon til å utstede gulfebersertifikat.

Kontakt oss på telefon 97189784

Hanne Lund Kalvik
Sykepleier

-sykepleier med spesialutdanning i anestesi, helseledelse og kommunikasjon /kompetanseutvikling.
Jobber nå med:

– Aclastabehandling / osteoporose
– Reisevaksiner

Tlf 33 13 90 50

Helsenorge