Vi har kort ventetid og tar oss god tid til å lytte til deg og dine behov.

Med god erfaring og kompetanse, kan vi hjelpe deg.

Ansatte

Thomas Rolfsen
Fastlege

Arbeidet som fastlege siden september 2008. Spesialist i allmennmedisin fra juli 2012.
Cand. med fra Universitetet i Tromsø 2004.

Tidligere erfaring:
Allmennpraksis i Kvinesdal 2006-2007
Ass.lege i psykiatri ved Sørlandet sykehus 2007-2008 og Psykiatrien i Vestfold sommeren 2008.
Tlf 33 13 90 50
Helsenorge

Sven Richard Haugvik
Fastlege og daglig leder

Allmennlege autorisert 1987. Fastlege siden ordningen startet i 2001.

Spesialist i allmennmedisin, offshore-petroleumslege, sertifisert akupunktør NAFO, medisinerstudentveileder som lektor v. UiO, har kompetanse med ultralyd og DXA (beintetthetsmålinger).

Tlf 33 13 90 50
Helsenorge

Anna Polak
Spesialist i allmennmedisi

Cand. med fra Medical University of Silesia i Katowice 2012. Offentlig godkjent allmennlege i 2017.
Tidligere erfaring som lege ved indremedisinsk og psykiatrisk avdeling, og forsker i hudsykdommer. Fra 2015 legevaktslege ved Larvik legevakt. I 2018 konstituert legevaktsoverlege, samt arbeid innenfor migrasjonshelsetjeneste og fengselshelsetjeneste i Larvik kommune. Fra 2019 kombinert stilling som legevaktslege og tilsynslege på avklaringsavdeling Larvik Helsehus.

Tlf 33 13 90 50

Helsenorge

Hanne Marie Røed 
Allmennlege i spesialisering

Arbeidet i allmennpraksis siden 2022.
Cand. med. fra Universitetet i Bergen 2019 med praksis ved Stavanger Universitetssjukehus og Haukeland Universitetssykehus.

Tidligere erfaring:
LIS1 ved Stord sjukehus og Tysnes legekontor 2021-2022.
LIS i Psykiatri i Helse Bergen 2020.
Tidligere jobbet på sykehusapotek og sykehjem.

Tlf 33 13 90 50

Helsenorge

Anita Berg
Helsesekretær

Utdannet helsesekretær (3-årig utdanning, Larvik, 1994). Har erfaring fra Larvik sykehus og har arbeidet ved Helse Nordbyen siden 1997.

Tlf: 33 13 90 50

Guro L. Møller
Helsesekretær

Utdanning som helsesekretær. Har erfaring fra Sykehuset i Larvik, akuttmottak og Larvik legevakt.

Tlf: 33 13 90 50