Hver dag 08:00 – 14:00

Resepter på faste medisiner bør fornyes av din fastlege.
Legene er borte i følgende uker:
Rolfsen: Uke 29, 30, 31 og 32
Haugvik: Uke 28, 29, 30 og 31
Polak: Uke 32
Røed: Uke 25, 26, 27, 28 og 30.